top of page

Creatief Leiderschap

2 daags seminarie

Do 16 mei & Vrij 17 mei 2024, Hoeven (NL)

Over de opleiding

Managers en leidinggevenden hebben een belangrijke invloed op de wijze waarop medewerkers het organisatieklimaat ervaren. Leidinggevenden beïnvloeden het teamklimaat voor ongeveer 60%!  Dit klimaat beïnvloedt op zijn beurt in sterke mate de productiviteit van het team.


Een leidinggevende die geïnteresseerd is in het creëren van een organisatieklimaat dat bevorderlijk is voor creativiteit wordt vaak een "innovatief leider" of een "creatief leider" genoemd. Dit type leider erkent het belang van het stimuleren van een omgeving die creatief denken, innovatie en het genereren van nieuwe ideeën koestert en ondersteunt. Hij/zij begrijpt dat creativiteit een waardevol middel is om de groei, het aanpassingsvermogen en het concurrentievermogen van de organisatie te stimuleren.


Hiervoor moet je als manager inzicht hebben in de nodige hefbomen om dit organisatieklimaat te helpen creëren.


Tijdens deze masterclass wordt er ingezoomd op de belangrijkste dimensies van een creatief organisatieklimaat en hoe het de output van teams positief beïnvloed.  Verder krijg je als leidinggevende een beeld van jouw teamklimaat.  Je leert wat jij als creatief leider concreet kan ondernemen om in te grijpen om dit creatief klimaat te verbeteren. Je verlaat het seminarie met een concreet actieplan.

Brochure aanvragen

Bedankt! We sturen je binnenkort de brochure.

Anker 1
bottom of page