top of page

SOQ Certification Practitioner

2 Daagse certificatie

September 17-20
Oktober 10-11

Over de opleiding

De Situational Outlook Questionnaire® (SOQ) is een tweedelige vragenlijst die meet hoe mensen het klimaat voor creativiteit, innovatie en verandering in hun directe werkomgeving ervaren. De SOQ beoordeelt negen dimensies aan de hand van 53 vragen en bevat open vragen om meer zinvolle informatie te verschaffen over wat werkt, wat niet werkt en wat er moet worden gedaan om het klimaat te verbeteren. De SOQ is gebaseerd op meer dan 60 jaar onderzoek en ontwikkeling, en heeft zijn waarde bewezen in het helpen van teams, leiders en organisaties bij het verbeteren van hun vermogen om resultaten te bereiken.Wie kan de Situational Outlook Questionnaire® gebruiken?


Alleen degenen die door CPSB en o2c2 gekwalificeerd zijn, mogen de SOQ afnemen, interpreteren en toepassen. Eindgebruikers van de SOQ vullen de meting online in. De gegevens worden vervolgens verwerkt tot groepsresultaten voor presentatie en interpretatie. Vervolgens wordt feedback voorbereid voor:


Leiderschapsontwikkeling - Individuen ontvangen hun persoonlijke resultaten en die van geselecteerde waarnemers.


Team Effectiviteit - Teamleden ontvangen hun groepsresultaten zodat zij hun functioneren kunnen verbeteren.


Organisatieverbetering - Leiderschapsteams ontvangen resultaten zodat zij de bereidheid en het vermogen van de organisatie kunnen beoordelen om veranderingsinspanningen uit te voeren en te behouden.

Brochure aanvragen

Bedankt! We sturen je binnenkort de brochure.

Anker 1
bottom of page