Creative Problem Solving 2018-06-19T14:39:24+00:00

Creative Problem Solving

O2Chanteert de methodiek Creative Problem Solving (CPS). Dit is een krachtige en flexibele methode om de creativiteit van individuen, groepen en organisaties effectief te benutten. CPS biedt het raamwerk om problemen aan te pakken en om met nieuwe oplossingen te komen. Het gaat over de manier waarop creativiteit wordt toegepast. Dus over het proces.

Via CPS wordt op een gestructureerde wijze de denkkracht van alle medewerkers effectief ingezet en benut. Het helpt de organisatie sneller en efficiënter te handelen. Vaak wordt in het operationele proces innovatie naar een hoger hiërarchisch niveau verplaatst. Maar dat hoeft niet. De kracht van CPS is dat, in plaats het hoger kader, medewerkers zelf gaan nadenken en zoeken naar oplossingen. ‘Hoe kan ik?’ of ‘Hoe kunnen wij?’ in plaats van ‘Zeg maar wat ik moet doen’.

CPS is misschien het beste te omschrijven als een instrumentendoos met daarin een breed aanbod aan tools. Deze tools worden ingezet bij:

  • Het identificeren en definiëren van problemen, uitdagingen en kansen
  • Het genereren van hoogwaardige oplossingen
  • Het omzetten van deze oplossingen naar daadwerkelijke actie en uitvoering

Dit betekent O2C2 voor u

De expertise van O2C2 is breed inzetbaar: van begeleiding van denksessies tot aan een compleet opleidingsprogramma voor interne procesbegeleiders. Een aantal voorbeelden:

  • Faciliteren opportunity search: het verkennen van de mogelijkheden voor verandering en vernieuwing (kostenbesparing, efficiencyverbetering)
  • Kwaliteitsverbetering, benutting van marktkansen of hogere klanttevredenheid

En ook:

  • Het organiseren en begeleiden van denksessies. O2Cneemt de rol van procesbegeleider op zich
  • Training. Meerdaagse ICP opleiding voor interne procesbegeleiders, basisopleiding CPS, workshop intro creativiteit
  • Coaching van leidinggevenden en interne procesbegeleiders

Ontwikkeling

Op het gebied van creativiteit is veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van methodologieën die gericht zijn op het bewust stimuleren van creatief denken. Deze methodologieën hebben getracht het creatieve proces op zodanige wijze te weerspiegelen dat individuen en groepen expliciet een beroep kunnen doen op hun creatieve vermogens en deze kunnen aanwenden. In een poging om de creatieve capaciteiten van medewerkers te verbeteren, zijn veel van deze methodologieën geïntroduceerd in organisaties door middel van trainingsprogramma’s.

Werken deze methoden?

Wat is het empirische bewijs dat deze bewuste creatieve procesmethoden de creativiteit van werknemers vergroten? Hoewel er een handvol creatieve procesmethodes zijn, hebben weinigen zich toegespitst op onderzoek om de voordelen van deze toegepaste inspanningen door systematisch onderzoek aan te tonen.

Procesmodellen

Creative Problem Solving (CPS), een van de populairste creatieve procesmodellen, is één van de zeldzame uitzonderingen. De impact van CPS-training binnen organisaties, dat wil zeggen trainingsprogramma’s waarbij professionals werken aan echte zakelijke uitdagingen, wordt al 50 jaar uitgebreid wetenschappelijk onderzocht. Daarnaast zijn de positieve voordelen van CPS nader onderzocht aan de hand van verslagen waarin de resultaten van de toepassing van CPS op zakelijke uitdagingen worden vermeld.

In een domein vol gecommercialiseerde methoden is het absoluut noodzakelijk om een evenwicht te vinden tussen onderzoek en praktijk, aangezien een gebrek aan evenwicht in de praktijk een domein kan bevorderen dat gedomineerd wordt door individuen die niet-geteste producten en diensten aanbieden.

Nog meer lezen over CPS?

Celebrating 50 years of Creative Problem Solving

Osborn maakte in de jaren 40 van de vorige eeuw het creatieve proces meer expliciet met onder andere brainstormen en creatief probleem oplossen. Sinds Osborn heeft onderzoek geleid tot de verdere ontwikkeling van Creatief Probleemoplossen (CPS). Dit artikel beschrijft de stapsgewijze en systematische ontwikkeling van CPS dat heeft geleid tot de huidige versie CPS 6.1™.

A Compendium of Evidence for Creative Problem Solving

Er bestaat een brede waaier aan verandermodellen. Op welke basis kies je tussen modellen zoals de aanpak van De Bono, Design Thinking, Synectics, Triz of andere? Het aanleren en gebruiken van CPS (zo ongeveer het meest wetenschappelijk onderzochte verandermodel) is bewezen effectief. Dit artikel gaat in op de wetenschappelijke basis en ontwikkeling van CPS, het grondwerk dat in Buffalo werd gerealiseerd en de cursussen en opleidingsprogramma’s die werden geëvalueerd.

Deze referenties geven aan dat de programma’s rond CPS een positieve impact hebben.

Teaching for creativity

Creatief denken kan worden aangeleerd! Ook bij jonge mensen! Torrance bewijst dit door de analyse van data uit 142 onderzoeken uit de periode 1960-1972. Hieruit blijkt dat de CPS methodologie de populairste manier is om kinderen creatief denken te leren. Niet alleen was CPS de meest gebruikte methodologie, het was ook de succesvolste (91%). In een tweede analyse van data uit 242 studies uit de periode 1972-1986, waarin een onderscheid wordt gemaakt tussen kinderen en volwassenen, wordt dit beeld bevestigd. Verder beschrijft Torrance het bestaan van twee internationale programma’s gericht op de ontwikkeling van creatieve vaardigheden van jonge mensen:

Future Problem Solving Program

Olympics of the Mind