top of page

Ontketen de wijsheid van teams (1): Creativiteit en innovatie is vooral een teamgebeuren:

Creatieve ideeën komen niet plots uit de lucht gevallen. Ze zijn eerder het resultaat van een poging om een specifiek probleem op te lossen of een bepaald doel te bereiken. De relativiteitstheorieën van Albert Einstein waren geen plotselinge ingevingen. Ze waren veeleer het resultaat van een enorme hoeveelheid mentale probleemoplossing om een strijdigheid te elimineren tussen de wetten van de natuurkunde en de wetten van het elektromagnetisme zoals die op dat moment werden begrepen. Maar ze waren vooral het resultaat van eindeloze avonden praten met collega’s over de theorieën. Het is duidelijk dat Einstein niet in een vacuüm nadacht!


Albert Einstein, Leonardo da Vinci, Thomas Edison en andere creatieve genieën hebben altijd op dezelfde manier gewerkt. Ze wachtten niet tot ze creatieve ideeën kregen. In plaats daarvan richten ze zich op het oplossen van een duidelijk probleem, althans in hun gedachten en toetste dit continu af met “collega’s”. Er werd toen reeds samen nagedacht.


Ook bij innovatie gaat het niet om solo-genialiteit, maar om collectieve genialiteit. De kern van innovatie is een paradox, want je moet de talenten van veel mensen benutten en inzetten in projecten die nuttig zijn. Innovatie is een samenwerking van veel mensen met verschillende expertise en standpunten en is vaak het resultaat van fouten en misstappen. Leiders gebruiken deze capaciteiten om groepen te helpen samenwerken aan projecten en innovatie van onderaf te creëren.


Innovatieve organisaties zijn gemeenschappen die over drie capaciteiten beschikken: creatieve wrijving, creatieve wendbaarheid en creatieve oplossing. Creatieve wrijving gaat over het kunnen creëren van een ontmoetingsplaats van ideeën door middel van debat en discussie. In innovatieve organisaties versterken ze verschillen, ze minimaliseren ze niet. Bij creatieve wrijving gaat het niet om brainstormen, waarbij mensen hun oordeel opschorten. Nee, ze weten hoe ze zeer verhitte maar constructieve debatten moeten voeren om een portfolio van alternatieven te creëren. Individuen in innovatieve organisaties leren hoe ze moeten onderzoeken, ze leren hoe ze actief moeten luisteren, maar wat denk je? Ze leren ook hoe ze voor hun standpunt moeten opkomen. Dit is een strijd van ideeën, niet van ego’s. Ze begrijpen dat innovatie zelden plaatsvindt zonder diversiteit en tegenstellingen. Maar zijn zich ook bewust van de nood aan respect voor anderen.


Creatieve wendbaarheid gaat over het kunnen testen en verfijnen van die ideeënportefeuille door snelle opvolging, reflectie en aanpassing. Het gaat over ontdekkend leren waarbij je de weg naar de toekomst niet plant maar handelt. Het gaat over Creatief Probleemoplossen waarbij je die interessante combinatie hebt van de wetenschappelijke methode en het artistieke proces. Het gaat over het uitvoeren van een reeks experimenten en niet het organiseren van een reeks pilots. Experimenten gaan meestal over leren. Als je een negatief resultaat krijgt, leer je nog steeds iets dat je moet weten. Bij pilots gaat het vaak om gelijk hebben. Als ze niet werken, is het de schuld van iemand of iets.


De laatste vaardigheid is creatief oplossen Dit gaat over het nemen van beslissingen op een manier dat je zelfs tegengestelde ideeën kunt combineren om ze opnieuw te configureren in nieuwe combinaties om een oplossing te produceren die nieuw en nuttig is. Als je kijkt naar innovatieve organisaties, dan zie je dat ze nooit doen wat ze moeten doen. Ze sluiten geen compromissen. Ze laten niet één groep of individu domineren, zelfs niet als dat de baas is, zelfs niet als dat de expert is. In plaats daarvan hebben ze een eerder geduldig en meer inclusief besluitvormingsproces ontwikkeld dat beide/en-oplossingen mogelijk maakt en niet simpelweg of/of-oplossingen.

Recente blogposts

Alles weergeven

Comentarios


bottom of page