View 2018-10-03T08:41:33+00:00

Wat is View?

O2C2 werkt onder andere met de methodiek View. View bestaat uit een vragenlijst met 32 vragen en een analyse van de antwoorden. De vragenlijst wordt door de medewerkers van uw organisatie ingevuld. Hiermee onderzoeken we hoe uw medewerkers omgaan met nieuwe ideeën en veranderingen. Hoe mensen omgaan met veranderingen verschilt sterk van persoon tot persoon.

Typische toepassingen van VIEW

Individuen en organisaties zijn voortdurend op zoek naar manieren om hun effectiviteit te verbeteren – in het bijzonder voor degenen die met anderen communiceren en gebruik maken van ervaring en beoordelingsvermogen om de zakelijke problemen op te lossen.

VIEW helpt individuen, teams en organisaties om hun zelfbewustzijn te verbeteren en zo hun relaties met anderen te verbeteren. Naast het ontwikkelen van persoonlijke effectiviteit en relaties, zijn er enkele andere voorbeelden van waar VIEW ook is gebruikt:

 • consumentenonderzoek en ontwikkeling van nieuwe producten
 • team- en leiderschapsontwikkeling
 • beter begrip over verandermanagement
 • strategische planning

Persoonlijkheidstest

Het gaat bij View niet om goed of fout. View is een stijlassessment. View peilt naar jouw creativiteit en hoe je deze bij voorkeur verkiest te gebruiken bij het oplossen van problemen. View gaat dus over stijl en niet over de mate van creativiteit.

De vragen gaan bijvoorbeeld over hoe je problemen oplost, of je dat liever samen doet of alleen. Denk je bijvoorbeeld ‘out of the box’ of denk je binnen een vaste structuur. Pas je bijvoorbeeld regels toe bij het vinden van oplossingen of pas je de regels aan.

Resultaten

De resultaten geven een indicatie hoe een medewerker bij voorkeur problemen oplost en hoe die voorkeur zich verhoudt tot collega’s. De resultaten bestaan uit drie verschillende dimensies.

1e dimensie:
Sommige medewerkers verkiezen hun creativiteit te gebruiken om nieuwe wegen te bewandelen.  We noemen dit verkenners. Anderen verkiezen hun creativiteit te gebruiken om binnen een denkkader dingen te verbeteren. We noemen dit ontwikkelaars.

2e dimensie:
Werken mensen liever alleen of halen zij hun inspiratie uit de samenwerking met anderen? Waar haal je bijvoorbeeld energie uit? Is dit alleen achter je bureau of tijdens vergaderingen? Dit gaat ook over meningsvorming. Bepaal ik mijn mening tijdens discussie? Of moet ik er over nadenken en kom ik er later op terug? (U herkent dit vast wel. Je hebt de type praters die hard op nadenken en de stille collega die later met een briljant idee komt).

3e dimensie:
VIEW resulteert ook in een analyse van het beslissingsproces. Is de medewerker eerder taakgericht of relatiegericht? Verkiest hij of zij eerst de nadruk te leggen op het beoogde doel of verkiest hij of zij eerst rekening te houden met de betrokkenen? Zie het bijvoorbeeld als een coach van een jeugdteam. Zet je alleen de beste kinderen in om te winnen of laat je iedereen spelen.

Analyse

De antwoorden worden nauwkeurig door ons geanalyseerd. Het gaat hierbij niet om goed of fout. Of om te achterhalen of medewerkers passen in een organisatie. Het doel is analyse. In een organisatie heb je uiteraard verschillende type denkers en doeners nodig om slagvaardig te innoveren. Het gaat er om deze competenties om de juiste manier in te zetten.

Inzichten

De inzichten vanuit VIEW kunnen nuttig zijn bij:

 • Effectief communiceren
 • Begeleiden van groepen
 • Probleemoplossend vermogen (zowel individueel als team) verbeteren
 • Teams samenstellen en teambuilding
 • Coaching en mentoring
 • Managen van verandering
 • Leiderschapsontwikkeling

Meer lezen over View?

View: An Assessment of Problem Solving Style werd als instrument ontwikkeld om probleemoplossingsstijlen in kaart te brengen. Het instrument wordt gebruikt bij individuen ouder dan 12 jaar. Het meet drie stijldimensies die gerelateerd zijn aan creatief probleemoplossen en change management. Dit artikel beschrijft de opbouw van het VIEW instrument en bewijst tevens de validiteit (meet het dat wat het pretendeert te meten) en betrouwbaarheid (meet het dit op een consistente wijze).