top of page
consulting

O2C² Consulting pakt creativiteit, innovatie en verandering integraal aan

Wij helpen werknemers om effectiever, efficiënter en pro-actiever met veranderingen om te gaan.

faciliteren

FACILITEREN

We begeleiden denksessies, creatieve sessies, veranderprocessen en innovatietrajecten.

OPLEIDEN EN CERTIFICEREN

We leiden mensen op om de methodieken van Creative Problem Solving 6.1 TM toe te kunnen passen. Voor degene die dieper wil gaan, is het mogelijk om opgeleid en getraind te worden tot gecertificeerd gebruiker van de assessments VIEW en SOQ.

Opleidingen
Verankeren

VERANKEREN

We helpen de organisatie om de randvoorwaarden voor succesvolle en duurzame innovatie inzichtelijk te maken en waar nodig te verbeteren. De assessment SOQ, met daarin een zestigtal wetenschappelijk bewezen benchmarks, wordt hiervoor wereldwijd met succes ingezet.

Logo C2O2

Onze werkmethode

Wij vinden dat snel en adequaat reageren op een veranderende omgeving alleen mogelijk is wanneer de hele organisatie is betrokken bij het innovatieproces. O2C2 Consulting biedt al decennia een systemische aanpak gebaseerd op de methodieken van Creative Problem Solving Group Buffalo, waarin we 4 dimensies onderscheiden:

 • Personen: de betrokkenen bij het innovatieproces

 • Organisatiecultuur: de ideale omstandigheden om innovatie te laten gedijen

 • Proces: het innovatieproces zelf en de methoden die worden gebruikt.

 • Product: het soort innovatie dat wordt nagestreefd

Wij maken gebruik van de volgende middelen voor doelgerichte innovatie:

 • De online assessment tool View, gericht op de personen in een organisatie

 • De online assessment tool SOQ®, gericht op de organisatiecultuur

 • De methode Creative Problem Solving, gericht op het effectief benutten van de creativiteit van individuen, groepen en organisaties

werkmethode
VIEW

VIEW

O2C2 Consulting werkt onder andere met de assessment View: An assessment of Problem Solving StyleSM

Hiermee onderzoeken we hoe uw medewerkers verkiezen hun creativiteit te gebruiken bij het oplossen van problemen en bij het aangaan van uitdagingen. Hoe mensen omgaan met veranderingen verschilt sterk van persoon tot persoon.

De inzichten vanuit VIEW kunnen nuttig zijn bij:

 • Effectief communiceren

 • Begeleiden van groepen

 • Probleemoplossend vermogen (zowel individueel als team) verbeteren

 • Teams samenstellen en teambuilding

 • Coaching en mentoring

 • Managen van verandering

 • Leiderschapsontwikkeling

SOQ

SOQ

O2C2 Consulting past de online assessment tool Situational Outlook Questionnaire ® (SOQ) toe.

SOQ onderzoekt de psychologische aspecten van de werkomgeving, meestal aangeduid als de sfeer of het klimaat. In zekere zin helpt de SOQ ons om het onzichtbare zichtbaarder te maken.

Klimaat is verbonden met cultuur, maar is niet hetzelfde als cultuur. Terwijl cultuur moeilijk te veranderen is, is het (bedrijfs)klimaat veel beter te definiëren, beter te meten en makkelijker te veranderen.

Klimaat verwijst naar de dagelijkse gedragspatronen die het leven in een bepaald werkgebied kenmerken. Cultuur heeft betrekking op de waarden en overtuigingen die de diepere fundamenten van de organisatie weerspiegelen.

SOQ® is in te zetten voor:

 • Organisatieontwikkeling -> groeien naar een wendbare organisatie

 • Teamontwikkeling -> verbeteren van het innoverend vermogen van teams

 • Leiderschapsontwikkeling -> inzicht in perceptie(verschillen) van leidinggevende en zijn of haar omgeving

CPS

CPS

O2C2 Consulting hanteert de methodiek Creative Problem Solving v6.1TM

Dit is een krachtige en flexibele methode om de creativiteit van individuen, groepen en organisaties effectief te benutten. CPS biedt het raamwerk om problemen aan te pakken en om met nieuwe oplossingen te komen. Het gaat over de manier waarop creativiteit wordt toegepast. Dus over het proces.

Misschien herkent u het volgende:

Ideeën ontstaan. Maar hoe vertaal je het idee naar actie? Hoe ‘verkoop’ je intern het idee? Wie gaat u binnen de organisatie helpen om die verandering te realiseren?

Innovatie organiseren

Bedrijven en organisaties onderscheiden zich door sneller, efficiënter en continu nieuwe producten, diensten of processen te ontwikkelen. Creativiteit is hierbij belangrijk en noodzakelijk. Zonder creativiteit geen innovatie! Maar die creativiteit en innovatiekracht zal je wel in goede banen moeten leiden om tot een goed resultaat te komen.

O2C2 gebruikt daarom CPS om de creativiteit in bedrijven te stimuleren.

Zo gaan we aan de slag

De eerste stap is een afspraak maken. U kunt ons bellen of mailen en we gaan onderzoeken hoe wij u gaan ondersteunen. Tijdens het intake gesprek bespreken we uw vragen en analyseren we uw uitdagingen. Vervolgens vinden we de beste oplossing. Onze drie toegepaste methodieken zijn gezamenlijk in te zetten of apart, al naargelang de behoefte. Belangrijk is uiteraard dat uw organisatie of onderneming open staat voor onze werkwijze.

Begeleiding deelnemers na de training

Na onze trainingen op maat voorzien we begeleiding opdat de deelnemer op een veilige en succesvolle wijze de nieuwe vaardigheden en inzichten in de eigen werkomgeving kan toepassen. Dit doen we op de volgende manier:

Coachen

Coachen van gecertificeerde VIEW gebruikers

Er wordt coaching voorzien voor de pas gecertificeerd VIEW gebruikers om hun eerste interventies succesvol te laten verlopen. De coaching omvat zowel de voorbereiding als het daadwerkelijk met groepen werken.

VIEW
SOQ

Coachen van gecertificeerde SOQ gebruikers

SOQ is een krachtig instrument om het bedrijfsklimaat op het gebied van creativiteit, innovatie en verandering te meten. SOQ gecertificeerde gebruikers worden na hun certificatie begeleid in de voorbereiding van de verschillende toepassingsmogelijkheden. Zo kan SOQ worden ingezet in leiderschapsontwikkeling, teamontwikkeling en organisatieontwikkeling.

CPS

Coachen van interne CPS procesbegeleiders

Interne ‘change agents’ worden opgeleid om binnen de organisatie zelfstandig met de CPS-systematiek aan de slag te kunnen. Facilitair leiderschap is een item dat hierbij een belangrijke rol speelt.

Om alles in goede banen te leiden worden proces-begeleiders gecoacht om op een succesvolle manier de transfert naar de werkvloer te maken. Op basis van een aantal reële uitdagingen worden één of meerdere denkgroepen (zoveel mogelijk afdeling overstijgend) samengesteld. De ‘vers opgeleide’ procesbegeleiders worden voor de groep uitgedaagd om het geleerde direct in de praktijk toe te passen.

coaching
certificering

Certificering SOQ®

SOQ® is een online in te vullen instrument. Degenen die gecertificeerd zijn door CPSB of O2C2 Consulting zijn in staat SOQ in de praktijk toe te passen, te beheren en te interpreteren. Het certificeringsprogramma bestaat uit twee delen: intensieve voorbereiding c.q. zelfstudie en een tweedaagse training in de praktische toepassing van SOQ.

Certificering VIEW

VIEW is een on line instrument die de probleemoplossingsstijl van de verschillende teamleden in kaart brengt. Degenen die gecertificeerd zijn door CPSB of O2C2 Consulting zijn in staat VIEW in de praktijk toe te passen, te beheren en te interpreteren.

certificering

Samenwerken? Contacteer ons meteen voor een eerste gesprek en een gerichte offerte.

bottom of page