top of page

Ontketen de wijsheid van teams (2): Gestructureerde vrijheid

Eén van de boeiende vragen is hoe we structuur en vrijheid samen kunnen aanwenden om nieuwe en bruikbare oplossingen te bedenken. Bij creatief probleemoplossen (CPS) zit dit ingebouwd in het DNA van dit denkkader.


Wat is probleemoplossen?


Er is sprake van een "probleem" als iemand een doel heeft, maar niet weet hoe hij dat moet bereiken. Om hun doel te bereiken, moeten individuen barrières overwinnen. "Problemen oplossen" is dus een gegeven situatie ombuigen naar een gewenste situatie, wanneer er geen voor de hand liggende en gekende oplossing voorhanden is.


Creatief probleemoplossen (CPS) is niet alleen brainstormen, hoewel veel mensen het daarmee associëren. CPS is eigenlijk een goed gedefinieerd proces dat je kan helpen bij het definiëren van problemen, het genereren van alternatieven tot het implementeren van oplossingen. Het geeft je een denkkader waarbinnen je zeer flexibel naar innovatie toe kan werken.


CPS heeft reeds een hele geschiedenis doorgemaakt. Alles startte bij Alex Osborn, de uitvinder van Brainstormen. De publicaties van Osborn tijdens de jaren 40 waren het startpunt van een continue evolutie van Creatief Probleemoplossen dankzij zowel wetenschappelijke impactstudies als de talrijke praktijkervaringen binnen organisaties en onderwijs. Osborn lag samen Sid Parnes aan de basis aan de eerste universitaire tweejarige opleiding creativiteit in Buffalo. Deze 80 jaren van onderzoek en ontwikkeling hebben een belangrijke en wijdverspreide bijdrage geleverd aan diegenen die geïnteresseerd zijn in de doelbewuste ontwikkeling en managen van creatief talent. CPS is één van de meest onderzochte denkkaders. Het is tevens de oorsprong van een aantal andere aanpakken. Zo is Design Thinking zijn mosterd gaan halen in Buffalo.


Creatieve probleemoplossen is een proces dat mensen in staat stelt om zowel creatief als kritisch denken toe te passen om oplossingen te vinden voor alledaagse problemen. Creatief Probleem Oplossen elimineert de neiging om problemen op een lukrake manier te benaderen en voorkomt daardoor verrassingen en/of teleurstelling over de oplossing.


Enkele basisprincipes van creatief probleemoplossen zijn:

  • Iedereen is creatief maar we verkiezen deze creativiteit op verschillende wijze in te zetten.

  • Creatieve vaardigheden zijn aanleerbaar en kunnen worden aangescherpt.

  • Genererend denken (divergent) en focusdenken (convergent) moeten evenwichtig ingezet worden.

  • Er zijn verschillende rollen binnen creatieve probleemoplossingssesies: de procesbegeleider, de denkgroep en de probleemeigenaar.


CPS is een conceptueel eenvoudig proces - maar cruciaal voor elk innovatieproces. Als je het nog niet gebruikt, maak jezelf dan vertrouwd met het proces en begin ermee. Je zal merken dat het wonderen doet voor jouw innovatievermogen.


O2c2 heeft een directe bloedlijn met Alex Osborn, die CPS en Brainstorming aan de wereld introduceerde. Luc De Schryver was twee jaren student onder Dr. Scott Isaksen en o2c2 werkt sinds begin 1992 samen met de Creative Problem Solving Group (CPSB) en Brainstorming giganten Scott Isaksen en Brian Dorval, die beiden op hun beurt werkten met Ruth Noller, die werkte met Sid Parnes, die werkte met Alex Osborn.

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page